ALGEMENE VOORWAARDEN en aanvullende informatie geldend voor deelname aan één van de activiteiten van Stichting Gilde Doetinchem

 • Degene die een wandeling of fietsroute met gids wil reserveren vult op de website het daarvoor bedoelde formulier volledig in en stuurt het op.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de reservering worden gesplitst.
 • Stichting Gilde Doetinchem bevestigt de reservering zo spoedig mogelijk.
 • Indien beschikbaar wordt bij de bevestiging de naam van de gids vermeld.
 • Mocht een gids op de dag van de rondleiding verhinderd zijn, dan wordt een andere gids ingezet.
 • De reservering is pas definitief indien het verschuldigde bedrag is ontvangen op bankrekeningnummer NL34 ABNA 0965 6404 77 t.n.v. Stichting Gilde Doetinchem.
 • Indien minder deelnemers aanwezig zijn, dan bij de reservering is aangegeven, is dat geen reden voor restitutie van (een deel van) de betaalde kosten.
 • Een bezoek aan de maquette (1940) van de binnenstad van Doetinchem in het Historisch InformatiePunt (HIP) (uitsluitend tijdens de openingstijden) is in de prijs van een wandeling inbegrepen. Dit is niet van toepassing voor de overige ruimten binnen het Stadsmuseum.
 • Voor het geval deelnemers door onvoorziene omstandigheden niet tijdig op het startpunt van de wandeling aanwezig kunnen zijn, wordt verzocht contact op te nemen met Het Historisch InformatiePunt of het Stadsmuseum, omdat de gids vermoedelijk daar aanwezig is, tel. 0314-335557.
 • Gratis parkeren is in de binnenstad van Doetinchem helaas niet mogelijk. Betaald parkeren is onder meer mogelijk in de Catharinagarage tegenover het Stadsmuseum aan de Burgemeester van Nispenstraat.
 • Met betrekking tot de AANSPRAKELIJKHEID geldt het volgende:
  -Deelname aan een door Stichting Gilde Doetinchem verzorgde activiteit is geheel voor eigen risico.
  -Deelname van kinderen is uitsluitend onder begeleiding mogelijk. Die begeleiding draagt dan alle verantwoordelijkheid voor de kinderen.
  -Deelnemers dienen de aanwijzingen van de gids op te volgen.
  -Stichting Gilde Doetinchem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade van deelnemers opgelopen tijdens één van haar activiteiten, noch voor schade door deelnemers tijdens de wandeling aan derden toegebracht.
  -Stichting Gilde Doetinchem is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen van de deelnemers.
 • Voor vragen, opmerkingen of wensen kan vooraf contact worden opgenomen, bij voorkeur via e-mail (zie “contact”).